Przemyslowo.net.pl

Korzystając ze słownikowego opisu: Przemysł to dział ludzkiej aktywności, zajmujący się wydobywaniem różnego rodzaju zasobów przyrody i w dalszej kolejności przetwarzaniem ich, w taki sposób, aby odpowiadały one potrzebom ludzi, pragnącym korzystać z tego rodzaju przedmiotów. Jest to więc dosyć szeroki dział. Oprócz kopalni węgla, czy twórców maszyn chemicznych, znajdziemy tutaj także na przykład zakłady przetwórstwa żywności, czy zakłady chemiczne.

Jakie są sektory przemysłu?

Działem który dziś chyba najbardziej kojarzy nam się z przemysłem jest obecnie górnictwo, na przykład wydobycie węgla kamiennego. Ten sektor gospodarki na stale chyba już wpisał się w gospodarkę Polski. W czasach komunizmu władza stawiała na przemysł i górnictwo, zgadzało sięto bowiem z jej linią ideologiczną. Górnicy byli hołubieni, górnictwo uważano za jeden z najważniejszych działów gospodarki. Działów niezwykle ważnych. W czasie organizowanych wówczas pochodów i różnego rodzaju rocznic, górnicy zawsze znajdowali się na ważnym miejscu. Również zarobki w tym sektorze były dosyć wysokie. Nic więc dziwnego że wiele osób, z całego kraju wędrowało wówczas na Śląsk, aby zająć się pracą w kopalniach węgla kamiennego. Polska wówczas była jednym z pięciu krajów wydobywających największą ilość węgla na świecie. Rekord został osiągnięty w 1979 roku. Do dziś wiele elektrowni i zakładów zużywa niezwykle dużą ilość tego surowca. Polska gospodarka jest w dużym stopniu oparta właśnie na węglu.

Gdzie znajdują się największe złoża węgla kamiennego na obszarze Polski? Najwięcej tego rodzaju miejsc znajdziemy na południu i wschodzie naszego kraju. Dolny Śląsk i zachodnia Małopolska, województwo Lubelskie, to miejsca gdzie znajdują się główne złoża. Miejsca takie jak Katowice, czy Sosnowiec kiedyś dosłownie leżały na złożach tego cennego surowca. Obecnie złoża są już jednak w dużym stopniu wyczerpane. Kopalnie raczej zwalniają pracujące tu osoby niż zatrudniają nowych pracowników. Wiele kopalń połączyło się w jeden „Katowicki Holding Węglowy” mający na celu zjednoczenie różnych miejsc pracy z okolicznych miejscowości.  Holding jest spółką skarbu państwa i powstał w 1993 roku. Zatrudnia dziś około 20 tysięcy osób.